Obhajoba rozvojové a humanitární pomoci

V poslední době se v médiích objevují kritické komentáře směrem k finančí a materiální pomoci Česka mířící  rozvojovým zemím. A to většinou v kontextu s tím, že i doma máme socioekonomické problémy, které je potřeba řešit. Což je pochopitelně pravda, ale srovnáváme zde dvě neporovnatelné věci. Domácí sociální politiku a politiku zahraniční. Každá v gesci jiného resortu a s diametrálně odlišným rozpočtem. Jenom výdaje na důchody v Česku dosáhly v roce 2013 373,4 miliard korun, zatímco výdaje na rozvojovou pomoc v tom samém roce byly pouze 4,12 miliard. Tento rok by sice podle mezinárodních závazků měl být na rozvojovou pomoc vyčleněn trojnásobek dané částky, ale k tomu zaprvé nejspíš nedojde a za druhé by to pořád byla poměrně malá částka.

Děti na pláži v  Sihanoukvile, Kambodža
Děti na pláži v Sihanoukvile, Kambodža

Česko potřebuje zahraniční pomoc každým coulem stejně, jako potřebuje sociální výdaje. Pokud chceme být součástí rozvinutého světa, musíme převzít zodpovědnost za situaci v té méně rozvinuté části. Česko sice nebylo koloniální velmocí, která by dlouhá léta drancovala své kolonie za neustálého vykořisťování a vysávání veškerých dostupných zdrojů, ale to ještě neznamená, že nemůže přispět k napravení nastolené nerovnováhy. Podle Světové banky je Česko v současnosti 37. nejbohatším státem na světě, a to samo o sobě naznačuje, že jakkoliv špatná situace je u nás, existuje mnoho zemí, kde je situace horší. Mnohem horší.

Bůvoli na cestě ve vesnici Sa Pa ve Vietnamu
Bůvoli na cestě ve vesnici Sa Pa ve Vietnamu

Pomoc méně rozvinuté části světa má také vliv na nás. Se socioekonomickým rozvojem přichází i politická stabilita a s ní potlačení radikálních hnutí, která v globalizovaném světě již neohrožují jenom své vlastní země, ale celý svět. A se zvýšenou bezpečností může dojít k rozvoji nových trhů, ze kterých můžeme těžit na poli ekonomickém. V neposlední řadě rozvojová pomoc zdvihá Česku mezinárodní kredibilitu a přispívá k jeho lepšímu jménu.

Trh na Mekongu v jeho deltě ve Vietnam
Trh na Mekongu v jeho deltě ve Vietnam

Má tedy Česko vlastní socioekonomické problémy, které musí řešit? Ano. Je cesta, jak je vyřešit zrušení mezinárodní rozvojové spolupráce? Ne. Rozvojová pomoc má smysl, blaho ostatních zemí je pro Česko důležité a je naprosto v našich schopnostech řešit jak domácí tak mezinárodní problémy.


Fotografie pochází z archivu autora a jsou dostupné pod licencí Creative Commons 4.0 SA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *