Psychologie chudoby
Mezinárodní rozvoj

Chudoba je velmi komplikovaná, a ačkoliv se na ní dá nahlížet optikou nedostatečných příjmů, špatných životních podmínek nebo nedostatkem záchytných sítí či pojištění v případě krize, situace je mnohem komplexnější, pokud jsou brány v potaz psychologické aspekty chudoby. Chudoba je …

Mezinárodní rozvoj

Ekonomické aktivity západních mezinárodních společností v rozvojových zemích patří bezesporu k projevům globalizace. Úplně stejně k těmto projevům patří i negativní vliv zmíněných aktivit na chudé obyvatelstvo, pro které ale neznamená přítomnost západní firmy prakticky žádné výhody. Tyto firmy vstupují na trhy v rozvojových …