Psychologie chudoby
Mezinárodní rozvoj

Chudoba je velmi komplikovaná, a ačkoliv se na ní dá nahlížet optikou nedostatečných příjmů, špatných životních podmínek nebo nedostatkem záchytných sítí či pojištění v případě krize, situace je mnohem komplexnější, pokud jsou brány v potaz psychologické aspekty chudoby. Chudoba je …